Икономически опасното за овцевъдите и козевъдите заболяване чума по дребните преживни животни не остана в област Ямбол и влезе в съседната област Бургас. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви второ огнище на чума по дребните преживни животни на 28 юни в с.Кости, община Царево, област Бургас.
 
 
Предприети са мерки за контрол и ограничаване разпространението заболяването, съгласно заповедна изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев и Решение на Европейската uомисия No 2018/911, допълниха от Агенцията.
 
Принудително ще  бъдат убити по хуманен начин и обезвредени 393 отглежданите дребни преживни животни в селото - овце и кози.
Собствениците на убитите животни ще бъдат обезщетени по правилата на националното законодателство.
 
 
В общините Царево, Малко Търново, Приморско и Средец от област Бургас е наложена забрана за придвижване на дребни преживни животни, с изключение за незабавно клане, както и на продукти, получени от тях, които не са преминали термична обработка.
 
Ситуацията със заболяването се проследява и контролира стриктно от експертите на БАБХ. Продължават да се извършват клинични прегледи на всички животновъдни обекти с дребни преживни животни в определените като рискови населени места от обл. Бургас и Ямбол, с оглед ранно откриване на болестта и ограничаване разпространението й.
 
Заболяването беше открито за първи път у нас и на територията на ЕС миналата седмица в село Воден, Ямболско, като се предполага, че инфекцията е влязла от Турция. Болестта не е опасна за хората, но нанася тежки икономически загуби.