Работна група търси практически решения как да се намалят загубите на храна по цялата верига от земеделските стопани до крайните потребители.
 
 
В момента се подготвя проект за Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни, съобщи земеделският зам.-министър доц. д-р Янко Иванов по време на кръгла маса „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“. 
 
Очаква се в края на март тази година да бъде приет акт на Европейската комисия (ЕК), с които да се въведе единна методология за държавите членки за оценка на проблема.
 
По данни на ЕК в Европейския съюз годишно се губят около 88 млн. тона годна за консумация храна, което представлява средно 20% от общия обем произведени храни в ЕС или всеки пети килограм, съобщиха от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към земеделското министерство. 
 
 
Разходите за производството на тази неконсумирана храна възлизат на 143 млрд. евро, а изразходваните за производството суровини се оценяват на 261 млн. тона. 
 
Ог Центъра припомниха, че през 2015 г., Общото събрание на ООН прие Цели за устойчиво развитие до 2030 г. Една от тях изисква до 2030 г. в глобален мащаб да се намали наполовина разхищаването на храни на човек от населението на ниво търговия на дребно и домакинства и да се намалят загубите на храни по хранителните вериги. 
 
Много от българските потребители не правят разлика между маркировките върху етикета  „Използвай преди“ и „Най-добър до“, отбеляза зам.-министър Янко Иванов. Недоброто разбиране на понятията води до висок процент на изхвърлената годна храна.