Високите температури в края на януари нарушиха покоя при част от зимуващите земеделски култури на места в източните и южните райони на страната. 
 
 
До края на седмицата агрометеорологичните условия ще се определят от топло за сезона време. Това сочат данните на агрометеоролозите от НИМХ. 
 
В по-голямата част от полските райони стойностите на средноденонощните температури ще достигат и надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви. В Северозападна България се прогнозират по-ниски температури и там зимните житни култури ще запазят състояние на относителен покой.
 
В част от източните и южните райони при пшеницата и ечемика, предимно при посевите във фазите поникване и начално листообразуване, ще протича забавена вегетация. Оценката за състоянието на посевите в по-голямата част от полските райони след първия зимен преглед в края на януари, е незадоволителна.
 
Малък е делът на пшеницата и ечемика във фаза братене, която се наблюдава в агростанциите - Новачене, Павликени, Силистра, Долен Чифлик и Пловдив. 
 
Преобладават посевите във фазите 1-3 лист, като следствие от продължителното есенно засушаване. При есенните култури частични повреди от измръзване са наблюдавани на места в югоизточните райони, където през най-студените дни от първото десетдневие на януари нямаше снежна покривка.
 
В началото на февруари условията ще бъдат подходящи за провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви, на зимни растителнозащитни пръскания при овошките, се казва още в прогнозата.