Планирано е третиране с препарати за растителна защита в района на град Каварна, съобщава градската управа. То ще се проведе в периода между 30 март и 1 април, от 7:00 до 10:30 часа и след 18:30 часа.
 
Мероприятието ще засегне 555 дка с пшеница в масив 33. Общината призовава пчеларите да се съобразят с карантинния срок след обработка на площите.
 
А те са следните – 28 дни за Цитрин макс при доза 0,005 л/дка; 35 дни за Капало при доза 0,100 л/дка; и три дни за Биатлон при доза 0,004 кг/дка.
 
За растителнозащитните дейности отговаря Тодор Йорданов. Информацията е публикувана във връзка с Наредба 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.