Днес влезе в сила решение на Европейската комисия за по-голяма гъвкавост за неусвоените суми по старата ПРСР 2007-2013. От днес държавите-членки ще се ползват от по-голяма гъвкавост в усвояването на последните европейски средства за развитие на селските райони.

 

Новият регламент на Комисията делигира възможността на държавите-членки да прехвърлят до 5% от средствата по ПРСР 2007-2013 в различна "Ос" съгласно последните промени, за разлика от досегашните 3%. Освен това държавите-членки ще имат време до края на септември да уведомят Комисията за подобни промени, а не в края на август.

 

В рамките на тази допълнителна гъвкавост, държавите-членки имат възможност да прехвърлят средства към по-ефективни мерки, когато средствата не са използвани напълно по други мерки. Настоящият регламент вече е публикуван в Официален вестник на Европейския парламент.

 

Днес еврокомисаря за земеделието и развитието на селските райони. Фил Хоган, заяви: "Днешното решение осигурява допълнителна гъвкавост, за да се помогне на държавите-членки да се възползват максимално от финансирането на ЕС."
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!