Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
 
Ведомството предвижда изменения в наименованията на част от схемите и въвеждането на нови схеми за обвързана подкрепа, стана ясно от доклад на зам.-министър Вергиния Кръстева.
 
Ето какво предвижда проектът за промени в Наредба № 3:

За кампания 2019 ще се прилагат следните схеми за обвързано с производството подпомагане:

- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни);
- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
- Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни);
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
- Схема за обвързано подпомагане за биволи;
- Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
- Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер); 
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
- Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
- Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
- Схема  за обвързано подпомагане за протеинови култури.
 
 
България изпрати на 1 август миналата година нотификация до ЕК за изменения в схемите за обвързано подпомагане за животни. Това е свързано с три вида промени в Наредбата:
 
1. Промяна в модела на диференцирано подпомагане, която се изразява в отпадането му при Схемата за обвързана подкрепа за биволи и регламентирането в чл. 28 на прилагането на модулиран размер на подпомагането:
 
- За първите 30 (включително) допустими животни на всички стопанства и за над 30-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1:1 по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави, по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол, по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници и по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.
 
-  За първите 100 (включително) допустими животни за всички стопанства и за над 100-ото допустимо животно при спазване на съотношението между двата размера на подпомагане: 1,1:1 по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол; 
 
 
2. Промяна в начина на доказване на реализация при схемите за обвързана подкрепа на месодайни животни – досегашното изискване за наличие на новорегистрирани приплоди в стопанството на кандидата се заменя с изискването по чл. 20 за реализация на животни на пазара, съответстващи най-малко на 0,2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници, по чл. 21 за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко на 0,25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол, както и по чл. 23, ал. 4, т. 2 за месодайни породи овце и кози за реализация на животни на пазара, съответстващи на най-малко 0.5 животни на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.
 
3. Промяна в изискваните добиви от мляко от допустимо животно, респективно изискване за реализация на пазара на допустимо животно по отношение количеството мляко/брой животни и по отношение породите и предназначението на животните:
 
- По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол се предвижда реализация от поне 1 500 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко за застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване;
 
- По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол по чл. 23, ал. 4, т. 1 се предвижда реализация на пазара за млечни породи овце и кози най-малко на 70 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти на допустимо животно, или най-малко на 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо животно, а за автохтонните породи овце и кози по чл. 23, ал. 4, т. 3 - най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или еквивалентни млечни продукти.
 
Срокът за обществено обсъждане на промените е до 3 март тази година.