23 декември 2022 г. е окончателният срок, който от министерството на земеделието е поставен за изплащането на остатъка от 85 млн. лв. от държавната помощ за земеделските стопани заради последиците от войната в Украйна. Това отговориха от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) на въпроси на Агри.БГ. 

Оттам допълниха, че се допуска изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.

В допълнение е предвидено:
„След приключване на последващия контрол и разпределяне на бюджета по направления, в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. 
При недостиг в рамките на определения ресурс по направления, се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.
При наличие на остатъчен бюджет след извършване на последващия контрол в декември месец 2022 г., същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление.

а) В случай на положителна разлика след преизчисленията за съответния бенефициер, се извършва доплащане в срока от указанията на министъра. 
б) В случай на отрицателна разлика след преизчисленията за съответния бенефициер, се предприемат действия по събиране на надплатените суми“.

С цел усвояване на утвърдения ресурс по помощта, остатъкът ще бъде изплатен след изменение на определените от Министерство на земеделието ставки, се казва в отговора от Фонда. 

На колко фермери не е изплатена помощта и от кои сектори са те?  

 

При извършеното плащане на 28 септември 2022 г. на близо 700 стопани не са изплатени средства по помощта, поради неприключени проверки на място за животни, необходимост от извършване на допълнителни проверки за оранжерии и ягоди/малини оранжерийно производство, както и на установените длъжници на Фонда.

След приключването им помощта ще бъде изплатена. Стопаните, които не са получил подпомагане са от сектори „Растениевъдство“ и“ Животновъдство“, гласи отговорът.

Какви са причините за проверките, заради които се бави плащането на остатъка? 

 

Извършването на последващия контрол е регламентирано в указанията за прилагане на държавната помощ, утвърдени от министъра на земеделието.

На последващ контрол, през месец декември, подлежат земеделските стопани, отглеждащи плодове и/или зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), както и площи с винено грозде, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички, след като бъдат извършени административните и/или проверките на място по СЕПП за Кампания 2022, с цел установяване на допустимата площ за подпомагане на база първоначален слой "Площи допустими за подпомагане".

Държавен фонд „Земеделие” извършва проверка на място на земеделските стопани, кандидатствали за подпомагане с площи с ягоди оранжерии и/или малини оранжерии. Фондът извършва и административна проверка на земеделските стопани, кандидатствали за отопляеми оранжерии. След извършените проверки, при част от подадените заявления са налице несъответствия, които налагат допълнителна проверка и произнасяне.

На следващо място, за част от животновъдите, които са попаднали в обхвата на проверка на място по обвързаните схеми на директните плащания, проверките не са приключени, предвид придвижването на животните от високопланински пасища, посочват от ДФЗ. 

ДФЗ изплати 340 655 015 лв. на 35 044 стопани с приключили административни и проверки на място по държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Утвърденият бюджет по схемата е 426 млн. лв.