Вижте актуалните приеми по държавни помощи и схеми за кредитиране на Държавен фонд Земеделие (ДФЗ):



Държавни помощи:

 

 

Програма/ схема

Срокове за прием

Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“

23 март – 31 август 2015 г.

 

Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Националната програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”

 

 

 

4 май – 30 септември 2015 г.

 

 

Кредитиране:
 

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!