Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) актуализира графика за подаване на документи по държавни помощи, схеми за кредитиране и селскостопански пазарни механизми. Вижте актуалните приеми:

 

Селскостопански пазарни механизми

Схема

Срокове за прилагане

Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година

2 ноември 2015 г. –

13 май 2016 г.

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. –

31 май 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

от 4 януари 2016 г.

 

 

Кредитиране

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

Прием на заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж

14 декември 2015 г. –

29 февруари 2016 г

 

Държавни помощи

 

Схема

Срокове за прилагане

Прием по Държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2015 г.

15 февруари-2 март 2016 г.

Прием по Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2016 година

8 февруари-2 март 2016 г.

Прием по Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия

15-26 февруари 2016 г.