В предложените от Европейската комисия (ЕК) регламенти няма текстове за преходната национална помощ. Въпреки това заради настояването на България, по време на Румънското председателство, са предложени текстове, които говорят за преходната национална помощ и нейното наличие в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). 

Ще се запази ли преходната национална помощ?


Няма финално решение и предстои да се дискутира, но на България й е необходима преходна национална помощ. Това каза зам.-министър Вергиния Кръстева, по време на първата дискусия с бранша за новата ОСП.


Друга важна тема е тази за таваните на плащанията. 


„Темата с таваните е на дневен ред. Тя е тема на Многогодишната финансова рамка (МФР). Позицията на България е таваните да се определят на ниво държава членка. Целта е да се отразят спецификите, а не тези прагове да бъдат отразени директно в регламента. В началото бяха заложени при таваните за директни плащания да попадат всички схеми от директните плащания.

Проверка: Кой и защо получава преходна национална помощ за тютюн?

Ние също сме изразявали позиция, че това е прекалено. Факта е, че в Комисията по земеделие в ЕП, е взето решение от таваните на директни плащания да отпаднат зелените плащания и младите фермери. Като това не е оканчателно решение. Темата продължава“, припомни Кръстева.


По отношение на обвързаната подкрепа, ЕК предлага намаление от прилаганите към момента 13% + 2% за протеинови култури на 10% + 2%.


„Нашата борба е да махнем и обвързаното подпомагане от таваните, тъй като това са сектори, които са уязвими“, категорична е Кръстева.


Освен това с оглед заложеното сближаване на плащане на единица площ в ЕС, предварителните изчисления на средствата за бъдещия програмен период (2021-2027 г.)  показват прогресивно увеличение на средствата за директните плащания за България до 2027 г. с около 0.7 % (5,3 млрд за настоящия период в сравнение с 5,7 млрд за бъдещия период).

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg