Запазването на преходната национална помощ е един от приоритетите на България в дискусиите по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. 

Пак се заговори за преходна национална помощ в ОСП след 2020

Тази позиция беше представена от министъра на земеделието Десислава Танева по време на участието й в заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург. 

На срещата министрите на земеделието са обсъдили доклада за напредъка на румънското председателство по отношение на ОСП след 2020 г. 

„Министър Десислава Танева отчете обективността на доклада и подчерта някои от основните приоритети на България в продължаващите дискусии за завишена обвързана подкрепа, запазване на преходната национална помощ, изключването на дребните земеделски производители от условността за получаване на директни плащания, както и необходимостта за доброволно прилагане на еко-схемите от държавите-членки“, съобщи ведомството.

Десислава Танева е провела и среща с комисаря по земеделието и развитие на селските райони Фил Хоган. На нея двамата обсъдили състоянието на аграрния сектор в България.

Следете темата и на cap4us.agri.bg