На 30 март 2018 г. в град Силистра ще се проведе съвместна информационна-среща семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Тракийски университет (ТУ) -  град Стара Загора, съобщиха от службата. 
 
 
На семинара доц. д-р Първан Първанов – ТУ, Ветеринарномедицински факултет ще запознае гостите с паразитни и микотични заболявания по пчелите, както и добри пчеларски практики за превенция и контрол на заболяванията в пчелина.
 
Експертите от офиса на службата за съвети ви земеделието в Силистра ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските производители – пчелари по национални и европейски програми.
 
Събитието ще се проведе в гр.  Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 49 сграда на Художествената галерия (вход към Куклен театър), Конферентната зала на Областния информационен център (ОИЦ) - Силистра.