Приключи общественото обсъждане на промените в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като редица предложения за поправки бяха отхвърлени от работната група на ресорното министерство.
 
 
За коментар Фермер.БГ се обърна към управителя на Фондация „Биоселена“ Стоилко Апостолов. Според него промените, предвидени в наредбата, са минимални и се отнасят главно до ставките. Те са намалени с 2 евро – от 184 евро на 182 евро на хектар.
 
Това е гласувано от Комитета по наблюдение през декември. Промяната е свързана с изисквания на нов европейски регламент за избягване на двойното финансиране по някои от мерките.
 
 
- В някои от коментарите по Наредбата имаше опасения, че изискването за представяне на описи на парцели ще бъде нова непосилна административна тежест. Това трябва ли да притеснява фермерите?
 
- Зависи. Това засяга някои ферми. Например в малка зеленчукова ферма в един парцел се отглеждат пет култури. За други големи стопанства – например в зърнопроизводството, това не се отнася. Значи трябва да се намери някакъв баланс. Трябва да се помисли как да стане.
 
Но по принцип има изискване да се кандидатства за субсидии, само ако целият блок на земеделското стопанство (БЗС), е нотифициран. Тоест няма как да се кандидатства само с един парцел от блока. Би трябвало всички да са със сертификация. Може да има един парцел в преход, ако нещо се е случило и са го върнали в преход. Случаите са хиляди и няма как всичко да се опише в една наредба.
 
Още повече, че мярката не работи за нови кандидати, пари няма. Работи за старите, които са заварено положение. Но ако до края на програмния период няма никакъв шанс да се отвори, мисля, че е безсмислено да си губим времето с обсъждания.
Имаше едно предложение там подпомагането да се ограничи до 50 хектара, но тези решения се взимат на друго място, не с наредба.
 
- От доклад на зам.-министър Лозана Василева тези дни стана ясно, че по мярка 10 „Агроекология и климат“ са зачестили нарушенията. Експерти на Държавен фонд „Земеделие“ са установили това.
 
- Това само ДФЗ може да го види. И е по-добре фондът да го види и да вземе мерки, отколкото да го види Сметната палата или Европейската комисия. Щом има нарушения, трябва да се търсят някакви решения. За всяко нарушение трябва да има санкция, за да има възспиращ ефект. И те трябва да се огласяват.
 
По мое мнение е проблем, че нашето министерство не ги огласява. Нито има публикуван списък на фирмите, на които е отнет сертификат за биопроизводство, нито има списък на тези, които са нарушили и са санкционирани. И така, като отвориш сайта, оставаш с впечатлението, че всичко си е наред. Супер! Там са само изрядните. Другите са тайна. Защо?
 
И когато има виновен, не е само фермерът, има и чиновници. По веригата трябва да има наказания и това трябва да се оповестява, а не да остава скрито и тайно.
 
- Сега е Седмицата на информираността за инвазивните видове. Фондация „Биоселена“ работи по проект в тази област. Какво предвиждате за фермерите?
 
 
- Работим с фермери, които имат земеделски земи, пасища и ливади в зоните от „Натура 2000“. Там стопаните са длъжни да се борят с инвазивните видове, да почистват ливадите и пасищата от тях. В няколко стопанства в „Натура“ - Зона „Централен Балкан буфер“ ще правим такова почистване от няколко вида – акация, орлова папрат и други.
 
Ще следим в развитие. Проектът ще се изпълнява 4 години. Ще почистваме, ще пробваме някои техники, които предлагат биолози – учени, които се занимават само с инвазивни видове. И ще излезем с препоръки. Ще покажем, ще направим демонстрация. Да видим какъв е ефектът.
 
Защото проблемът с инвазивните видове е, че когато отсечеш акация, тя не изчезва, а се появяват издънки от корените, които могат да бъдат стотици. Тоест отсичането на дървото не решава проблема, а го задълбочава. Същото е и с дивия орех - айланд, който е много агресивен вид. По запустели места е пълно с такъв.
 
Ще пуснем допълнително информация. На места ситуацията е много трудна. Понякога фермерите си мислят, че е лесно: ще отсечеш дървото и готово. Но не е така. Напротив. Отсичаш го и то се разпространява още повече.