Националният съюз на говедовъдите в България известява всички свои членове и говедовъди от страната, подали документи за участие в схемите за подпомагане за селскостопански животни. Има определени изисквания, които се отнасят за схемите за обвързано подпомагане на млечни крави, за крави или юници от месодайно направление и млечни крави или месодайни крави под селекционен контрол и трябва да се спазват, за да не бъдете санкционирани.
 
- От 28 юни 2016г до 15 септември 2016г е осемдесет дневния срок за задържане на животните.
 
- В седем дневен срок след събитието/смърт, продажба, клане-доказано със съответните документи/то трябва да бъде известено на ДФЗ /съответната Областна Дирекция, отдел Прилагане на схемите и мерките за подпомагане/, известявайки фонда, в този срок, земеделските стопани няма да получи субсидия за отпадналото животно, но няма и да получи санкции.
 
- Земеделските стопани имат право в 20 дневен срок след събитието да извършават замяна на отпадналото животно и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в ДФЗ /съответните Oбластни дирекции/
 
- Крави, по схемата за млечни крави, могат да бъдат заменени само с крави с предназначение за производството на мляко; крави или юници по схемата за месодайни крави могат да бъдат заменени само с крави или юници с предназначение за производството на месо; крави по схемата за селекционен контрол могат да бъдат заменени само със съответния тип крава /за мляко или месо/, която е под селекционен контрол.
 
- При движение на животни от обекта, трябва да се консултирате с Областните дирекции на ДФЗ. След изтичане на срока е добре да се обърнете към Областните дирекции за потвърждение приключване срока за запазване на животните.
 
- При неспазване горните правила голяма е вероятността не само да не получите сумите по схемите, а и да имате големи санкции.