Министерството на земеделието и храните промени Наредбата за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, показа справка на Фермер.БГ на интернет страницата на министерството. 
 
С промяната в наредбта се въвежда изискването върху етикета да се посочва страната или страните на произход, където е бил добит медът, както и че поленът, в качеството си на естествен съставен елемент, характерен за меда, не се счита за съставка. 
 
Правилата на новата наредба ще влязат в сила от 24 юни 2015 г., а продуктите, които са пуснати на пазара или етикетирани преди тази дата могат да продължат да бъдат предлагани на пазара до изчерпване на количествата.
 
Целта е с промените в Наредбата да се въведат изискванията на европейски Директиви относно меда, които ще се прилагат от месец юни. 
 
Проектът на Наредбата, заедно с доклад на земеделския министър Десислава Танева е внесен за гласуване от Министерския съвет. 
 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към пчелния мед от 20.04.2015 г

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!