Земеделците ще могат да използват старите ваучери за гориво с намален акциз до 30 септември 2016 година, срокът е приет след обнародване му в Държавен вестник.

 

Важното при закупуване на горивата е, фактурата да се съхванява в срок от 10 години, тъй като при установено нарушение на схемата за получаване на държавна помощ, земеделските производители, ще се лишават от получаване на отстъпка за ползваното от тях гориво за срок от 2 години. Фермерите, които използват не по предназначение ваучерите за горива или закупеният от тях газьол, ще се налага глоба от 2000 до 5000 лева, съответно имуществена санкция от 5000 до 10 000 лева.

 

Право на отстъпка от стойността на акциза върху газьола имат регистрираните земеделски производители, които нямат публични задължения, не са получили друго публично финансиране за същите разходи, и имат валидно заявление за подпомагане по СЕПП и по схемата за обвързано подпомагане за животни за предходната година. 
 
Фермер.БГ припомня, че държавната помощ за намалена акцизна ставка на газьола за селскостопанско производство, ще се предоставя под формата на парични средства – възстановяване на част от стойността на акциза, а не, както досега - под формата на ваучери за гориво.