Договорите по инвестиционната мярка на ПРСР 4.1 Инвестиции в стопанствата на одобрените проекти ще бъдат подписани през декември 2015 и през януари 2016 г., съобщи в блицинтервю за Фермер.БГ зам.-министърът на земделието и храните Васил Грудев:
 
Г-н Грудев, разглеждането на проектите по мярка 4.1 Инвестиции в стопанствата по ПРСР се забави. Кога се очаква да бъдат подписани първите договори?
Да, така е. Проектите по мярка 4.1 се забавиха като контрактуване. Дори в момента сме закъснели, доти от сроковете, заложени в Наредбата. Без да оправдавам администрацията, но знаете, че с цел да усвоим максимално всички освободени средства по старата програма, ние отворихме един много бърз извънреден прием по мярка 121. Колегите от ДФЗ не са магьосници и няма как едни и същи хора да се справят с няколко приема, отворени по едно и също време. Решихме да степенуваме възможностите и да не загубим пари по старата ПРСР, а те да бъдат усвоени от нашите земеделски прпизводители – да, забавяйки контрактуването на договорите по мярка 4.1. И тъй като през миналата седмица приключи почти на 100% контрактуването на 121-ва мярка, след като добавихме още 12 млн. евро. В какъв срок ще бъдат подписани договорите по мярка 4.1?
Очакванията ни са до края на календарната година да приключим с контрактуването на мярка 4.1 за тези от бенефициентите, които се намират на 100% от бюджета по съответната мярка. 
Контрактуването ще продължи и през следващата година, тъй като очакваме в хода на допълнителната обработка да спаднат още точките по ранкирането и в рамките на месец януари да ранкираме и тези проекти, за които ще се освободи допълнително бюджет.
 
Тоест до края на годината ще се котрактуват проектите с най-висок брой точки?
Точно така!
 
 
София БЕЛЧЕВА

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!