Теренните проверки по подадените заявления за Кампания 2022 са вече в ход. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи и животни по схемите и мерките по директни плащания, обявиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Обърнахме се към Фонда с въпрос кога могат да се оттеглят заявени парцели или животни. Оттам ни отговориха следното:

По време на кръстосани проверки не се прави оттегляне съгласно чл. 14, ал. 7 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за Директни плащания. Ако заявлението е избрано за Проверки на място също не се извършва оттегляне, докато не приключи проверката. Ако при извършената проверка на място има констатирани несъответствия, площите, животните с несъответствия не се оттеглят. Не се оттеглят площи, които са заявени от повече от един бенефициер.

Кандидатът за подпомагане може да оттегли подаденото заявление или една или повече схеми или мерки от него с изключение на схемата за подпомагане на дребни земеделски стопани до момента на извършване на плащането по съответната схема или мярка, но не по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението.

Кандидатът за подпомагане не може да оттегли подаденото заявление или една или повече схеми или мерки от него, когато: 

1. е уведомен за установени в него застъпвания по отношение на парцелите с установени застъпвания; 
2. е уведомен, че е избран за проверка на място; 
3. е проверен на място и е уведомен за установени несъответствия по отношение на площите и/или животните, за които са установени такива.

Не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане или на части от тях в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления. Периодът за извършване на кръстосани проверки се обявява на интернет страницата на ДФЗ. 

Моментът с възможността за оттегляне идва, когато Фондът обяви края на теренните проверки, което миналата година се случи на 31 август. Крайният срок за оттегляне е до 1 декември. То се извършва с писмено искане до съответната ОД на ДФЗ. Заявление или една или повече схеми или мерки от него се оттегля с искане за промяна чрез попълване на заявление с отбелязани в полетата промени.