Европа официално даде зелена светлина на възможността всяка страна членка да прехвърли 5% от бюджета си по ПРСР за 2021-222 г. и да подпомогне уязвими от войната сектори. Помощта е разписана в Регламент (ЕС) 2022/1033, който е подписан от съзаконодателите на 29 юни и публикуван на следващия ден в Официален вестник на ЕС.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Този регламент позволява на държавите членки да предоставят ликвидна подкрепа на земеделски стопани и предприятия за хранително-вкусова промишленост, засегнати от значителни увеличения на производствените разходи. 

Подпомагането е под формата на еднократна еднократна сума за земеделски стопани (до 15 000 евро) и за малки и средни предприятия (до 100 000 евро), извършващи дейност в преработката, маркетинга или разработването на селскостопански продукти. От държавите членки се изисква да обосноват насочването на подкрепата към най-засегнатите въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

Сумата се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 31 март 2023 г.

За България тази извънредна помощ не е чак толкова голяма – 33 млн. евро, но поне уверението на земеделския министър Иван Иванов е, че те ще бъдат платени до края на тази година. По-лошата новина е, че това може и да не се случи, ако нямаме работещ Парламент. 

Какво следва оттук нататък? Управляващият орган на ПРСР трябва да програмира новата мярка, която да бъде одобрена от Комитета по наблюдение на ПРСР и изпратена до ЕК за нотификация. Междувременно Министерство на земеделието трябва да разработи проектозакон за изменение на Закона за подпопомагане на земеделските производители, който да мине обществено обсъждане, гласуване в Парламента и обнародване в Държавен вестник. 

И това не е всичко. Идва ред на разработване на проектонаредба за прилагане на новата мярка, обществено обсъждане и отново обнародване в Държавен вестник. Накрая е публикуване на Заповед за прием и самото реализиране на приема. Честито на печелившите, стига да има кой да гласува всички тези проектодокументи.