Последните три дни от месеца (29, 30 и 31 март) зърнопроизводителите ще проведат ефективни протестни действия на четири гранични пункта с Румъния - при Видин, Русе, Силистра и Кардам. Това решение взе в петък Управителният съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 

Гласувайте: Виждате ли смисъл във фермерските протести в момента?

Българските земеделски производители пристъпват към ефективни протестни действия с едно единствено искане - да не се удължава за България действието на регламента на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 година, касаещ безмитния внос на стоки от селскостопански произход от Украйна, съобщават от Асоциацията. 

За да стигнат до своето крайно решение, от организацията са взели предвид силно влошената конкурентоспособност на българските земеделски производители, вследствие на либерализираната търговия със селскостопански стоки с Украйна, както и тежката ситуация в сектор „Земеделие“. 

Зърнопроизводителите алармират, че родните земеделски стопани са изправени пред реалната заплаха от масови фалити, невъзможност за изплащане на рентите и значителна междуфирмена задлъжнялост.

Друг сериозен проблем е липсата на обичайната пазарна активност от страна на търговците за купуване на български зърнени и маслодайни култури. Освен това не по-малко значим е фактът, че пазарните цени през последните няколко месеца на всички масово отглеждани зърнени и маслодайни култури не покриват разходите, направени за тяхното производство. 

Притеснение будят пълните със земеделска продукция складове на зърнопроизводителите близо два месеца преди жътва, поради блокиране на местния пазар от интензивния внос на зърнени и маслодайни култури от Украйна и невъзможността за реализация на българската зърнена и маслодайна продукция. 

За по-нататъшните си действия НАЗ е в координация с целия земеделски сектор на България, Румъния и Полша, посочват от организацията.