През последните години броят на сделките със земеделска земя в Шуменска област се е увеличил, сочат данни на Териториалното статистическо бюро, съобщи Дарик. През 2011 година той е нараснал с 26.8 % , а през 2012 година с 10,5%.

Размерът на продадените площи през 2011 г. и 2012 г. спрямо 2010 г. обаче отбелязва спад съответно с 30.3% и с 42.1%. През 2011 г. цената на един декар земеделска земя в област Шумен се увеличава със 78.0% спрямо 2010 г., а през 2012 г. - с 34.4% спрямо 2011 година.

[news]

През разглеждания период средният размер земеделска земя за една сключена сделка в област Шумен е 11 декара, при 8 декара общо за страната.


През 2012 г. по показателя „брой на сключените сделки със земеделска земя" област Шумен заема осмо място сред останалите области, а по показателя „средна цена на един декар земеделската земя" - единадесето.


Растат и сключените договори за аредна/наем на земеделска земя в областта. През 2011 г. те са с 4.2% повече спрямо 2010 година, а през 2012 г. - с 12.3% повече. По отношение на размера на арендуваната/наеманата земеделска земя данните от изследването показват увеличение на площите през 2011 г. и 2012 г. съответно със 7.6% и 9.1% спрямо 2010 година.


Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя в областта, през наблюдавания период е около 13 декара. Средната стойност на рентното плащане на един декар е 21 лв. през 2010 г., 28 лв. през 2011 г. и 35 лв. през 2012 година.
Област Шумен заема 4 място сред 28-те области по показателя „брой на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя", а по показателя „ средна стойност на рентното плащане на един декар арендувана/ наета земя" - шесто място.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!