Спешно заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) свиква днес, 7 май министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков. На него ще се търсят възможности за намиране на недостигащите 4 млн. лв. по схемата De minimis за 2014 г. Обещанието, дадено от Министерството е по схемата да бъдат отпуснати средства в размер на 15 млн. лв., а към момента са осигурени 11 млн. лв., съобщи Греков.
[news]
На 23 април 2014 г. изтече срокът, до който ДФЗ приемаше документи за подпомагане на земеделски производители за изхранване на животни по схемата De minimis за 2014 г. Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.  

Помощта De minimis се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, ЕТ и юридически лица, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба 3 от 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2014 г. ЕТ и юридически лица трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!