Създадоха сензорна станция, с помощта на която се обработват огромни количества данни от обработваемите земеделски масиви, съобщава theworldnews.net
 
 
С помощта на свързани сензорни станции, всяка от които разполага с 11 сензора, се измерват с голяма точност сила и посока на вятъра, количество валежи, температура, кселинност на почвата, атмосферно налягане. Заедно с това „умните“ сензори разпознават и редица вредители.
 
Цялата насъбрана информация за масивите се натрупва в самообучаваща се база данни. Какво означава това? Самообучаващата се база данни пази всички данни, въведени от самото начало. Системата запазва и добавените в реално време показания от сензорите. На база на всички тези данни се изготвя анализ, който може да се използва от фермерите, за да предскажат евентуални проблеми и предизвикателства, свързани със засушаване, заболявания, нужда от напояване, торене и т.н.
 
На база на анализа, системата дава и препоръки за действия от страна на оператора или сама предприема такива, например активиране на системата за напояване или пък  промяна на настройките за дълбочина на засяване и много други.