Правителството прие днес ускорената процедура за предоставяне на решение за достъп до пазара на труда за сезонен работник-гражданин на трета държава, който поне веднъж е работил в България като такъв през последните 5 години.
 
 
Министрите одобриха промени в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с което всички нови разпоредби в него ще могат да се прилагат на практика.
 
Правилникът урежда и процедурите в онези случаи, при които сезонният работник продължава да работи при същия или друг работодател след изтичане на срока на регистрацията на краткосрочната му сезонна заетост, съобщи правителственият пресцентър.
 
С промените България въвежда и изискванията на Директива (ЕС) 2016/801 за условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави у нас с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, ученически обмен или образователни проекти.
 
Допуска се заетост без разрешение за работа на научните работници и на стажантите от трети държави, както и на лицата от български произход. Включва се и процедура за достъп до българския пазар на труда за чужденци, жертви на трафик на хора, отбеляза пресслужбата на Министерския съвет.