Земеделските стопани, кандидати по схемите и мерките за директни плащания, могат да се възползват от нова функционалност в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Тя е свързана с издаването на документ, изискван от търговските банки като част от процедурата по учредяване на особен залог.

Важните срокове през юли

Считано от Кампания 2022, издаваните от ДФЗ документи – Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми, могат да се генерират електронно от индивидуалния профил на кандидата в СЕУ. 

Всеки стопанин с активна регистрация в системата и подадено валидно заявление за подпомагане за текущата кампания, може по електронен път да генерира удостоверение посредством страницата „Удостоверения за особен залог“, позиционирано в меню „Справки“ – секция „Финансови“.

Статистиката сочи, че всяка кампания областните дирекции на ДФЗ обработват над 6 хиляди искания за удостоверения, съдържащи обобщени данни за декларирани площи, животни, схеми и мерки за подпомагане. За Кампания 2022 Фондът ще продължи да издава и хартиени удостоверения чрез областните си структури. 

От 2023 г. издаването на удостоверения за особен залог на хартиен носител ще бъде окончателно преустановено и такива ще се генерират само електронно.