Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 1 258 283 лв. на 275 картофопроизводители по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“.

Решено: 300 млн. лв. до края на годината ще получат фермерите

Помощта е предназначена за малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка, уточняват от пресслужбата на ведомството.

Размерът на отпусканата помощ за борба с неприятели по картофите е до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието от почвени вредители от сем. Телени червеи (Elateridae).

През 2022 г. помощта бе увеличена от 850 лв./ха с ДДС на 1 020 лв./ха в зависимост от вложените продукти за растителна защита.

По схемата се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи.