Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, срокът за вписване на тютюнопроизводителите в публичния регистър се удължава повторно с още един месец, а именно до 31 май 2024 г., информират от пресофиса на аграрното министерство.

Целта е да се даде възможност на по–голям брой земеделски стопани да спазят нормативната уредба в сектор „Тютюн“, набавяйки си необходимите документи, като договори, правни основания и приемно – предавателни протоколи. 

Съгласно Закона за тютюна, производителите се регистрират всяка година до 31 март. Срокът за вписване на тютюнопроизводители в регистъра за 2024 г. вече беше удължен с един месец до 30 април 2024 г. 
През 2023 г. в регистъра на тютюнопроизводителите са вписани 7 374 земеделски стопани. Към 10 март 2024 г. броят на регистрираните тютюнопроизводители надхвърля 6 000.

Пред Агри.БГ от Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010) информираха, че настояват браншът да получи подпомагане по де минимис заради големите горещини, както и да се свика Консултативен съвет по тютюна до средата на май т. г., на който да се обсъди и осигуряването на средства в максимален размер за преходната национална помощ за тютюн и те да бъдат заложени в бюджета за следващата година.