Финансовият министър Владислав Горанов предлага удължаване на срока за монтиране на нивомери и касови апарати на „ведомствените бензиностанции“ до 31 октомври 2015 г. Това става ясно от проект на Наредба № Н-18  за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувана на интернет страницата на Финансовото министерство.
[news]
В мотивите към исканата промяна се посочва, че „целта на направеното предложение е свързано с необходимостта от осигуряване на допълнително технологично време  за оборудване и монтаж на нивомерни измервателни системи на резервоарите, които са задължителна съставна част на електронните системи с фискална памет“. 
 
С проекта на наредба се предвижда удължаване на срока, в който лицата по чл. 3, ал. 12 от Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, които извършват зареждане на течни горива по чл. 118, ал. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за собствени нужди от стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари с вместимост над 1000 литра да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, до 31 октомври 2015 г., вместо при предварително установения срок – до 31 август 2015 г. 

Проектът за изменение на Наредбата е публикуван за обществено обсъждане до 21 август 2015 г., като предложения могат да се правят към Дирекция Данъчна политика в Министерство на финансите: [email protected]
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!