Около 5% грубо е неизкупената тютюнева суровина. Това каза за Агри.БГ Цветан Филев, председател на “Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010” (НАТ-2010).

Вижте ставките и кога ще бъдат платени сумите по Преходната национална помощ за тютюн

По негова информация почти финалните данни за изкупения тютюн в България ще бъдат между 5150 и 5350 тона тютюн за четирите сортови групи тютюн.

За сравнение през 2021 година общите обеми бяха в размер на 6935 тона, а през 2020 година – 7508 тона

Намалението в обемите произведена суровина според Цветан Филев се дължи на две причини.

Какви са новите условия за получаване на Преходна национална помощ за тютюн?

“Основната причина е много сухото и горещо лято, което се разви през 2022 г. Заради горещото време тютюнопроизводителите получиха по-ниски добиви от декар, съответно и по-малко произведено количество тютюнева суровина. Затова поискахме и получихме компенсиране по de minimis през изминалата година. 

Втората причина е, че фермери се отказват да се занимават с тютюнопроизводство. Тук обаче също има няколко причина. Първата е липсата на приемственост между поколенията. А втората е заради липсата на работна ръка и липсата на квалифицирана качествена работна наемна ръка. Освен това най-едрите тютюнопроизводители с 200 до 1000 дка имат невероятен проблем и с енергоизточниците”, заключи Цветан Филев.

Изкупната кампания по тютюна все още продължава. Очакванията са тя да приключи напълно през месец февруари 2023 година.