След колеблив старт в края на месец ноември, към 21 декември изкупна кампания на тютюн реколта 2022 върви с пълна сила. 

Гласувайте: Да се разреши ли поставянето на фотоволтаици на земеделска земя?

По традиция през последните няколко стопански години първи се реализираха малки пилотни количества тютюнева суровина от първата едролистна сортова група тютюн “Бърлей”. 

През тази година до момента от нея са продадени около 260 тона, или близо 51% от произведените 515 тона. Средната изкупна цена варира между 4,20-5,10 лв/кг. 

От втората едролистна сортова група “Виржиния”, на която производството е около 1195 тона, също има реализирани значителни количества. Към момента няма конкретни данни за продадените обеми тютюн и средна изкупна цена.

При дребнолистната сортова група ориенталски тютюн “Каба Кулак” са продадени около 357 тона, или приблизително 65% от произведените 550 тона. Средната изкупна цена е между 6,20-6,70 лв/кг. 

От втората ориенталска сортова група дребнолистен тютюн “Басми” са реализирани около 2520 тона, или близо 73% от произведените 3450 тона. Средната изкупна цена при нея е между 8,05-9,00 лв/кг.

По данни на “Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010” (НАТ-2010), в момента основно седем търговски дружества изкупуват тютюнева суровина от реколта 2022 в България – четири с интерес към едролистните сортови групи “Бърлей” и “Виржиния”, две с интерес към ориенталските тютюни “Каба Кулак” и “Басми” и едно дружество изкупува едролистен и дребнолистен тютюн. 

В страната през 2022 година са произведени 515 тона “Бърлей”, 1195 тона “Виржиния”, 550 тона “Каба Кулак” и 3450 тона “Басми”. Общото производство на тютюнева суровина възлиза на 5710 тона. 

За сравнение през 2021 година общите обеми бяха 6935 тона, а през 2020 година – 7508 тона. 
През настоящата изкупна кампания реализираният тютюн се изплаща в определеният 30 дневен срок, съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия. 

Очаква се изкупната кампания да приключи напълно през месец февруари 2023 година.