Цените на свинете са се увеличили през периода януари-февруари във връзка с намаляването на обема на предлагане, съобщава отрасловата организация Quality Meat Scotland (QMS). Същевременно те остават с 5,5% по-ниски от нивото миналата година, пише Meatinfo.ru. 

Brexit изплаши сезонните работници от България и Румъния

Цените вървят нагоре, тъй като количеството на свинете във Великобритания е значително под нивото от миналата година. Кланичното тегло е по-високо, сравнено с година по-рано, но вътрешното производство на свинско месо изостава от нивото миналата година с около 2,5%, поясни Стюарт Ашуорт, директор на икономическата служба QMS.

Данните от декември 2018 г. говорят, че доставките на свине остават под нивото от миналата година в средносрочна перспектива, доколкото количеството на свине за угояване във Великобритания е намаляло с 1,5%. Подобно намаление на поголовието е регистрирано в почти всички страни от ЕС, като то бележи най-ниското ниво за последните 2 години, отбелязват от Европейската комисия. Само Испания показва непрекъсващ ръст на числеността на свинете. 

Последният анализ на пазара на Великобритания показва, че потребителското търсене на прясно свинско месо остава невисоко. Това частично се обяснява защо цените от производителите са се понижили в сравнение с февруари 2018 г. 

Великобритания осигурява със собственото си производство едва 60% от потреблението в страната. Експортът играе жизнено важна роля за месния отрасъл свиневъдство, доколкото позволява да се постигне максимална печалба.