Цените по веригата на предлагане на агнешко месо в страната в периода 14-21 февруари 2018 г. като цяло запазват нивата си от предходната седмица, стана ясно от анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
 
Единствено при търговията на дребно с агнешки бут в по-малките магазини в област Благоевград е отчетено поскъпване.
Застоят в цените на агнешкото месо е нормален за този период на годината, като дори планираният износ не влияе върху състоянието на пазара, отбелязват наблюдатели.
 
По области цените на едро на цяло агне се задържат в диапазона от 11.99 лв./кг кланично тегло в Благоевград до 13.75 лв./кг във Видин, Враца, Монтана и Стара Загора, като не се наблюдават седмични колебания на тези стойности. Така средно за страната цената на едро на продукта остава 13.10 лв./кг. В големите търговски вериги (ГТВ) не е отчетено предлагане на цяло агне.
 
ГТВ - големи търговски вериги; ДТО - други търговски обекти
 
Източник: Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
 
Средната цена на дребно на цялото агне в другите търговски обекти (ДТО) се запазва на ниво от 13.28 лв./кг, като стойностите по области продължават да се движат в границите от 11.40 лв./кг в Бургас до 15.00 лв./кг в София. През изтеклия седмичен период средната цена на едро на цяло агне е с 0.18 лв./кг по-ниска от тази на дребно в другите търговски обекти.
 
 
Търговията на едро с агнешки бут е на цени от 13.25 лв./кг в Пазарджик и Смолян до 15.08 лв./кг в София. При липса на седмични изменения на цените по области, средната стойност за страната остава 14.18 лв./кг.
 
В шестте области, където е отчетено предлагане на дребно на агнешки бут в големите търговски вериги, цените продължават да варират от 12.99 лв./кг в Пловдив до 15.99 лв./кг в Шумен. Средната цена на дребно на агнешки бут в тези обекти за страната се запазва на ниво от 14.49 лв./кг.
 
В по-малките магазини агнешки бут продължава да се продава на най-ниска цена в Бургас - 11.40 лв./кг, а на най-висока - в София, където стойността е 15.50 лв./кг. Единствено в област Благоевград се наблюдава отклонение на цената спрямо предходния седмичен период, като продуктът поскъпва с 3.1%. Това води до незначително покачване на средната цена на дребно на агнешки бут в по-малките търговски обекти за страната с 0.2% до 13.83 лв./кг.
 
 
През наблюдавания период цените на дребно на агнешкия бут в големите търговски вериги са средно с 0.66 лв./кг по-високи от тези в другите търговски обекти.
 
Средно за страната, цената на едро на агнешкия бут е с 0.31 лв./кг по-ниска от тази на дребно в търговските вериги и с 0.35 лв./кг по-висока от тази в малките магазини.