Средната цена за декар земеделска земя в Ямболска област през 2015 г. достига 780 лв, което е с 24.6% по-висока от тази през 2014 г. Това показват изнесените статистически данни за изминалата година на Териториалното статистическо бюро в Ямбол.
[news]

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на цената на лозята – малко над 62%. Увеличение е отчетено и при цената на нивите – 24%, на овощните насаждения – 21.3%, докато при постоянно затревените площи, статистиката показва намаление с близо 32%. 
 
Нарастването на стойността на земеделската земя се запазва във всички общини на Ямболска област. Най-високо е увеличението в община Болярово - 602 лв. за декар (35.3%). Следват община Ямбол - 902 лв. за декар (22.1%), община Стралджа - 681 лв. за декар (21.6%), община Тунджа - 898 лв. за декар (19.7%) и община Елхово - 628 лв. за декар (15%).
 
През 2015г. в област Ямбол средната цена на рентата за декар арендувана земеделска земя достига 33 лв., което е с 3.1% повече спрямо 2014 г. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в общините Елхово, Тунджа и Болярово, докато в общините Ямбол и Стралджа е регистрирано намаление.