Средната цена на замразените бройлери се повиши с 1,6%. Това са сочат данни, предоставени от кланиците за бяло месо в страната за месец август, обработени от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
 
По данни на кланиците, средна цена на замразени бройлери за юли месец е била 153,61 евро/100 кг или 3,00 лв./кг. 
 
Много по-различна е картината в световен мащаб, съдейки по представените данни от кланиците. С цена от 270,42 евро за 100 кг замразени бройлери, Германия се нарежда на челно място в стойностно изражение в ЕС за месец август, като тя е с 47,3% по-висока от средната за Съюза и със 76% над нивото на българската. 
 
Високи ценови нива са регистрирани и във Финландия (254,63 евро/100 кг), Кипър (253,95 евро/100 кг), Швеция (251,71 евро/100 кг), Дания (251,21 евро/100 кг), докато ниски цени са отчетени в Ирландия – 97,81 евро/100 кг, Полша – 130,90 евро/100 кг, Великобритания – 141,24 евро/100 кг, Латвия – 144,17 евро/100 кг.