От 9 март ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) отваря приема по 3 схеми за държавна помощ.

Кампания 2020: Нека кандидатстването започне сега!

Първата е „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. 

Приемът на заявления по схемата за борба с доматения молец ще продължи до 30 септември. За настоящата година бюджетът по това направление е 500 хил. лв. Субсидиите ще покриват до 100% от цената на закупените препарати и средства за борба с вредителя, но не могат да надхвърлят сумата от 2500 лв./ха с ДДС.

Следва „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBAL G.A.P.”. Документи по схемата ще се приемат до 30 септември, а бюджетът е 100 000 лв. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци.

Трета е „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“. 

Производителите на картофи могат да кандидатстват за подпомагане за борба с вредителите до 15 май. Финансовият ресурс по схемата е 1,8 млн. лв. за 2020 г. От подкрепата могат да се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 дка.

Земеделските производители могат да кандидатстват по трите схеми в областните дирекции по земеделие. Указанията са публикувани на сайта на ДФЗ.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Вижте промените в обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци

За животновъдите: По-високи ставки и по-малко мляко за доказване

Биорегистър: Едва 40% от производителите са въведени