„Земеделските стопани са изключително предпазливи и почти никой не инвестира в земеделска техника. Пазарът е свит”. Така обобщи ситуацията на пазара на машини за селското стопанство Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Време е за ренти!

Годината беше трудна и тежка. Продължителната суша редуцира добивите от пшеница, като средният за Добруджа е 178 кг/дка. При царевицата също се стигна до двойно по-слаби резултати в сравнение с предходната есен. Единствено слънчогледът даде надежда за относително приемливи добиви, като цената му от 580 лв./тон през лятото сега скочи с около 200 лв. отгоре. 

Техниката е сериозно перо и изисква сериозни инвестиции. Трудно ще бъде с подновяването й, част от машините са амортизирани, през последните години втора ръка машини бяха с приоритет, обобщава Радостина Жекова:

„Откакто ние като зърнопроизводители не участваме в програмите, тъй като през последните 7 години въобще не влизаме в ПРСР, за реинвестиция в земеделска техника не може да се говори. На практика разчитаме на собствени сили, а те са доста занижени”, анализира Жекова.

Земеделските стопани трудно ще заделят пари за нова техника. През последните години машинният парк в Добруджа видимо остарява.

„Нормално е да се амортизира, а ние нямаме финансовия ресурс да се справим със закупуването на нова”, допълва Жекова и изчислява: „За да се купи една комбайна и да се оборудва с всичките й прилежащи съоръжения, се иска сума от порядъка на 600-700 000 лв. Това са страшно много пари, особено на фона на тежката стопанска година”. 

„Докато не минат рентите като разплащания, земеделските стопани няма да посмеят да инвестират в нова техника. След това не се знае дали ще имат необходимия ресурс”, допълни Жекова. 

Рентите през последните години в Добруджа бяха от порядъка на 90-120 лв./дка. Оказва се, че през тази есен подобни нива са непосилни за производителите. В случая е важно какви са договорите между арендодател и арендатор и какви клаузи са посочени по отношение на рентите – дали процент от продукцията или фиксирана сума.