Страните са много далеч от постигане на споразумение относно таваните на директни плащания, заяви евродепутат по време на заседание на Европейския парламент на 24 февруари.

Търсят се начини за по-лек процес за кандидатстване за субсидии

По време на срещата бе обсъдено как протичат триалозите между ЕП, ЕК и Съвета на Европа относно реформата на ОСП. Засега членовете на Европарламента изразиха своето силно недоволство от нежеланието на Съвета да приеме позицията на другите.

Тема на обсъждания на последния триалог на 10 февруари бяха новият модел на прилагане на ОСП, директните плащания и регионализацията. 

Обърнато бе внимание на определенията за „активен фермер“ и „постоянно затревени площи“, но и тук липсва споразумение.

Според евродепутатите „Съветът не показва желание да отстъпи от своите позиции“, но „ако ЕП има същия подход, ще бъде трудно да се постигне напредък“.

Междувременно европейският комисар по земеделие Януш Войчоховски вярва, че окончателният компромис по реформата ще бъде договорен през месец май, се посочва в последния бюлетин за ОСП на земеделското министерство.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg