Таванът на държавната помощ за стопанство по Временната рамка на Европейската комисия (ЕК) предстои да бъде увеличен от 35 000 евро до максималния лимит от 62 000 евро. Това съобщи земеделският министър в оставка Иван Иванов.

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на министър Иван Иванов и екипа му?

Министърът припомни в ефира на БНТ, че през първото полугодие земеделските стопани получиха 143,5 млн. лв. компенсации заради COVID кризата. За второто полугодие са предвидени още 600 млн. лв. европейски и национални средства. 

От тези средства за чувствителните сектори са заделени 450 млн. лв., като различните мерки за подпомагане ще бъдат обвързани с производството.

Междувременно в брой 55 на Държавен вестник от 15 юли 2022 г. е обнародвана Наредба 1 за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ. Става дума за общо 62,2 млн. лв. от кризисния резерв на ЕС, които ще бъдат разпредели по следния начин

•    25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“, за свине-майки и прасета за угояване;
•    25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“, за кокошки носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици;
•    6 000 000 лв. за лозаро-винарски сектор за площи с винено грозде;
•    6 259 820,44 лв. за оранжерийно производство на зеленчуци, от които: 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранжерии и 1 251 964,09 лв. за неотопляеми.

Предстои изготвяне на указания за кандидатстване, отваряне на самия прием и изплащане на помощта до 30 септември 2022 г.

Приемът на заявления ще започне с издаването на заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, която трябва да бъде публикувана на електронната страница на Фонда до 5 дни от влизането в сила на Наредбата.

Заявлението ще се подава по образец в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице или по адрес на управление на едноличния търговец или юридическото лице.