Над 1,4 млрд. лв. (1 413 758 272 лв.) за първите шест месеца на годината са изплатени на земеделските производители от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), съобщават от пресслужбата на ведомството. Направените преводи са в направления – „Директни плащания“ „Държавни помощи“, „Селскостопански пазарни механизми“, Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. 

Гласувайте: Трябва ли да се намали ДДС върху храни и селскостопанска продукция?

„За Кампания 2021 г. земеделските стопани получиха директни плащания от над 1,8 млрд. лева, а през първите шест месеца на тази година по Кампания 2021 са разплатени 971 352 286 лв., като от 16.10.2021 г. до 31.12.2021 г. сумата е 886 837 425 лв.”, сравняват от ДФЗ и подчертават, че  плащанията са извършени при спазване на заложения индикативен график. 

Най-сериозният превод е по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП). Над 715 млн. лв. са били разпределени между 56 425 земеделски производители. 

Друго голямо плащане е по Схемата за зелени директни плащания (ЗДП). По нея са изплатени над 452 млн. лв. (452 108 016 лв.). Подпомагане са получили 56 425 земеделски стопани, които спазват изискванията за зелените плащания. Животновъдите са получили 170 452 323 лв. за Кампания 2021. На сайта на Държавен фонд „Земеделие“ се въведе нова функционалност – брояч, който отчита в реално време изплатените средства по директни плащания.

По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020) за периода януари – юли 2022 г. са изплатени близо 149 млн. лв.

За първите 6 месеца на годината по схемите на държавните помощи земеделските производители са подпомогнати с близо 239 млн. лв. (238 892 885 лв.). 143 132 508 лв. от тях е държавната подкрепа, която стопаните получиха по Ковид помощта в средата на юни. 

По инвестиционните схеми за държавни помощи към земеделските производители са преведени 875 277 лв., а по „Помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ ДФЗ преведе 10 461 879 лв. 

ДФЗ е финансирало кредитиране на 157 проекта на стопани по Националната програма по пчеларство в периода януари – юли на стойност 665 311 лв.

По пазарните мерки за първото полугодие са изплатени близо 34 млн. лв. (33 799 601 лв.). Най-много средства са наредени по училищните схеми – 26 322 632 лв. По Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор са преведени над 6,7 млн. лв., а 194 552 лв. получиха пчеларите по Националната програма по пчеларство. Изплатените средства на одобрените организации на производители на плодове и зеленчуци, изпълняващи оперативни програми, надхвърля 572 хил. лв.