Трябва да има работеща система за уведомяване и грижа за земята или земеделски практики, с грижа към пчелите. Това вижда като решение за справяне с проблемите между зърнопроизводители и пчелари земеделският министър Десислава Танева. 

Албена Симеонова: Силен български старт на петицията за спасяване на пчелите

През последните месеци, приоритет в работата на министерството е въвеждането на препарати за растителна защита, щадящи околната среда и пчелите.

“У нас имаме проект за промяна на наредбата. Тази наредба винаги е предмет на обсъждане между двата бранша - земеделски производители и пчелари, по отношение на пръсканията. И пак казвам погледнато визионерски, в момента една тема, в която сме се задълбочили са препаратите за растителна защита, щадящи околната среда, начина им на допускане на пазара. Работим в тази насока активно последните няколко месеца. Въпрос на креативност и намиране на добро решение в обхвата на изисканото озеленяване в новата ОСП как да провокираме зелени практики, в посока замяна на препаратите в момента с такива щадящи, което ще доведе здравето на пчелите”, каза Десислава Танева.

Към момента промените в наредбата за одобряване на препаратите за растителна защита са на етап съгласуване с бранша.

“Наредбата, която в момента е предмет на обществено обсъждане е за регулиране правилата за пръскане, включва и нощното пръскане. Така че да опазим пчелите и въвеждане в експлоатация на електронна платформа за информиране - и така всеки пчелар да бъде добре информиран”, обясни земеделският министър.

Европейска инициатива: Да спасим пчелите и земеделците

Темата за опазването на пчелите се обсъжда активно от страните-членки на Европейския съюз. Затова и България ще въведе съответните правила за допускане на нови препарати за растителна защита на пазара.

“Европейските страни са разделени на три зони. Значението на това зонално разделение е, че активните вещества, които са допуснати на пазара до която и да е страна от съответната зона, друга страна може да използва по-облекчена процедура за признаване. Общо за ЕС са разрешени 17 активни вещества, но за нашата зона са само 7, от които вече 4 и в България ги допуснахме. Сами разбирате, че ние сме малък пазар и не сме интересни за големите производители.

В ЕК има действащ регламент за признаването на тези препрати. Поставили сме въпроса дали този регламент не трябва да бъде облекчен по отношение на щадящите околната страна препарати за растителна защита и да става автоматично дори по инициатива на държавата. В момента признаването на тези препарати е с много тежка европейската регулация, а в крайна сметка предизвикателството пред цяла Европа е зелено земеделие, щадящо околната среда. В тази посока и регулацията трябва да бъде подходящо облекчена в тази посока, за да постигнем цели, които гони за целия ЕС”, заключи министър Танева.

 

семинар на НАЗ 2019