По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2017 през декември месец 2017 г. бяха изплатени над 636 млн. лв. на 57 948 кандидати по СЕПП.
 
 
В Област Велико Търново субсидии са получили 1 662 земеделски производители в размер на близо 33,500 млн. лв.  това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“  (ДФЗ) по време на деня на отворени врати в офиса на институцията в старопрестолния град. 
 
Общият размер на бюджета за подпомагане по СЕПП е 741 млн. лв. , като предстои допълнителното плащане по схемата. 
 
В края на март 2018 г. бяха извършени плащанията по Схемата за обвързано производство на плодове. Подпомагане са получили близо 5 700 стопани, които са предоставили документи за реализация на произведена продукция до 31 януари 2018 г. общият размер на изплатените средства по Схемата за обвързано производство на плодове СП (основна група) е 29 млн. лв.  
В област Велико Търново  финансова подкрепа по тази схема са получили 63-а земеделски производители, на които са преведени 252 000 лв., посочиха от фонда. 
 
По Схемата за преразпределително плащане (СПП) в началото на април бяха изплатени близо 105 млн. лв. на над 57 000 земеделски производители. Изчисленията са направени на базата на разрешени случаи на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Нивото на подпомагане по тази схема е в размер на 139,72 лв./ха, като ставката е определена със заповед на министъра на земеделието от 29 март 2018 г., уточниха от ДФЗ. На 1660 стопани от област Велико Търново са преведени над 3,661 млн. лв. по тази схема. 
 
По Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащани (ЗДП) в началото на месец май 2018 г. бяха преведени 441,2 млн. лв. на 56 972 земеделски производители. В Търновско финансиране по тази схема са получили 1618 стопани, в размер на близо 26,246 млн. лв., добавиха от фонда.