Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г. отново се появи на сайта на МС за обществени консултации.

 

Фермер.БГ припомня, че на 8 май проектът на Тарифа беше обявен за обществено обсъждане, но след поредица от възражения от страна на Българския ветеринарен съюз (БВС) проектът беше свален от Портала за обществени консултации. От пресцентъра на МЗХ информираха, че с писмо от 8 май от Българския ветеринарен съюз са поискали ново обсъждане на тарифите.

 

„В момента се изчистват детайли по Тарифата за Държавната профилактична програма за 2014 г. Води се дискусия по искане на областните структури на Българския ветеринарен съюз за прецизиране на Тарифата. До дни всички спорни моменти ще бъдат решени и проектодокументът ще бъде публикуван за обсъждане“, коментираха на 9 май от пресцентъра на МЗХ.

 

Кои са били спорните моменти така и не стана ясно, но проектът отново се появи за обществено обсъждане и то без никакви корекции. Междувременно стана ясно, че от БВС са поискали с писмо от 21 май спешно сформиране на работна група от представители на БВС и БАБХ „за обсъждане и дискусия по спорните точки в проекта на Тарифа за 2014 г.“. Вместо насрочване на дата за заседание на работната група, обаче, Тарифата влезе в режим „обществено обсъждане“ с краен срок 5 юни.

 

Проектът определя размера на цените, които следва да се заплащат на ветеринарни лекари сключили договор и диагностичните лаборатории за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

 

Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране болестите по животните.

Тарифата е публикувана на този линк:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1291

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!