Мерките на икономистите от министерство на финансите за вълнене на хазната и по-голяма събираемост на средства стигнаха и до търговците на зърно. Сега вече и те се задължават да свържат касовите си апарати със системата на Националната агенция по приходите.

Припомняме, че преди няколко дни министър Мирослав Найденов направи предложение и касовите апарати на мандрите да се свържат с приходната агенция за по-голяма прозрачност, но идеята срещна противоречиви мнения и все още се обсъжда.

Сега обаче регистрираните по ДДС търговци на зърно трябва да свържат касовите си апарати с информационната система на НАП най-късно до края на ноември 2011 г. Това гласят промените в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, които бяха обнародвани в петък в Държавен вестник. Новият срок важи само за тези търговци на зърно, които са регистрирани по ЗДДС и по Закона за съхранение и търговия със зърно, информира НАП.

За всички останали срокът за установяване на дистанционна връзка с приходната администрация е края на март 2012 г. Това на практика удължава крайната дата за свързване с НАП на всички регистрирани по ЗДДС лица, с изключение на търговците на зърно и аптеките.