Парламентът гласува днес срокът за регистрация на търговците на гориво, както и на земеделските производители, които имат складове за зареждане на селскостопанската техника, да се удължи с още три месеца. Така крайната дата става е 26 януари 2020 г.

След 3 години борба: Финализират Закона за горивата през октомври 

Предложението за удължаването на срока беше внесено днес между първо и второ четене на промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за тютюна и тютюневите изделия, съобщи Дарик.

По думите на председателя на Комисията за наблюдение на приходните агенции към момента са се регистрирали едва 260 търговци от общо 15 хил. потенциални обекта, които подлежат на регистрация по Закона за горивата.

За земеделските производители, които по силата на действащия Закон трябва да се регистрират като търговци на гориво, това удължаване на срока е глътка въздух. 

Вече са готови промените, според които браншът трябва да бъде изваден от обхвата на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - както е пълното наименование. 

Срокът за обществено обсъждане на промените в Закона за горивата вече изтече. Икономическото министерство се съгласи с аргумента на земеделците, че те са крайни потребители на горива, а не търговци и за тях тези изисквания не би трябвало да важат.

Следващата стъпка е тези промени в Закона за горивата да бъдат приети от Министерски съвет. Заради изборите обаче депутатите излизат в отпуск, така че гласуването се отлага.