Земеделските производители, които са регистрирани, няма да попадат в обхвата на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, по-известен като Закон за горивата. Вчера, 27 август, Министерството на икономиката публикува проект за промяната. Агри.БГ коментира темата с председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов.

Официално: Изваждат фермерите от обхвата на Закона за горивата


„Говорим за борба и работа, които продължиха 3 години. От месец януари беше създадена работна група в Министерство на икономиката, която обсъждаше тези промени. Представихме аргументите си, като основният е, че ние сме крайни потребители, а не търговци. Заплащаме акциз, ДДС и ползваме горивото за производство на крайна селскостопанска продукция. Представихме справки и получихме разбиране, така че сме направили най-доброто за момента“, категоричен е Костадинов.


Въпреки това в обхвата на закона вероятно ще останат земеделските стопани, които съхраняват горива в по-големи резервоари – в съдове с вместимост над 50 куб. метра.

„Трябва да има някаква регулация. Този таван от 50 хил. литра гориво беше заложен и в първия проект на закона. Смятам, че е това количество е нормално, както за малки, средни и големи производители.

Проектът на Закона за горивата подлежи на обществено обсъждане до 26 септември 2019 г.А след това трябва да влезе и в Народното събрание.


„Очаквам към началото или средата на октомври нещата със Закона да се финализират. Според мен нещата се развиха нормално. Аргументите ни бяха убедителни. Надяваме се нещата да вървят все така“, добави Костадинов.


Възможно ли е проектозаконът да срещне опозиция в Народното събрание?


„Там ще си го внесе Министерския съвет, но държа да отбележа, че работна група, която работи по проекта беше създадена от всички заинтересовани в бранша. Не мисля, че ще срещнем опозиция, освен ако отнякъде не се появи някой друг ползвател, който има различно от нашето становище и не е участвал в работната група. В противен случай, всичко би трябвало да мине нормално“, заключи председателят на НАЗ.

 

Ако проектозаконът бъде приет в сегашния си вид, ще отпадне и изискването фермерите да водят регистри за зарежданията с гориво и да изпращат данни за националния регистър, който ще се администрира от Министерството на икономиката.