Търговията на говеждо месо остава силна и в началото на месец декември. Това се дължи на сезонното увеличение в търсенето на говеждо месо. Моментната базова цена на бичетата е около 3,90 евро/кг, докато за юници цената е 4,00 евро/кг, сочи информация на Borbia.
 
 
Доставките на едър рогат добитък в ирландските заводи за износ, приключващи на 25 ноември, възлизат на почти 40 000 глави. Това е най-високата производителност, отчетена през тази година - с 14% или почти 5 000 глави повече в сравнение със същата седмица през 2016 г. 
 
Производителността нараства с 6% или 91 000 глави, при 1,59 милиона глави. Най-големи увеличения се наблюдават при биците и юниците, съответно с 9% и 7%.
 
 
Във Великобритания търговията продължава да расте поради по-силното сезонно търсене преди празничния период, съчетано с увеличаване на предлагането. Например последната цена за юници, клас R3 в Англия, е средно в размер на 4,30 евро/кг, докато в Северна Ирландия актуалната цена е 4,04 евро/кг.
 
На пазара във Франция се наблюдава по-малко търсене, а увеличаването на местните доставки и конкурентните цени, оказва отрицателно въздействие върху пазара. От гледна точка на цените, най-новата цена на младите бикове, клас R3, беше стабилна - 3,98 евро/кг, докато средната цена при кравите, клас О3, се понижи с 5 цента до 3,13 евро/кг.
 
В Италия има известно увеличение на търсенето. По отношение на цените на производителите, последната цена на младите бикове, клас R3, е средно 4.24 евро/кг, докато цената за крави, клас O3, е в размер на 2.92 евро/кг. В същото време в Германия е отчетен относително стабилен пазар.