Преди дни социалните мрежи гръмнаха с видео на министър Десислава Танева от среща с представители на браншови организации.

Кои са модерните „тикви“ на обвързаната подкрепа?

На записа министърът коментира обвързаната подкрепа, споменавайки думите „измами“, „грешки“, „компрометиране“. Не закъсня и официалната позиция на МЗХГ.

„През 2019 г. МЗХГ и ДФЗ завишиха многократно проверките към земеделските стопани по обвързаната подкрепа, именно заради получени сигнали за злоупотреби при деклариране на площи за подпомагане. През 2019 г. контролът достигна 50 на сто от заявените площи, при законово установени по регламент на ЕК 5 процента от заявените площи. В нито един друг политически мандат такъв висок процент на проверки не е извършван. 

Като целта беше да не се допусне плащания да получат производители, които само на документи могат да докажат, че отглеждат дадени култури. В резултат на тези проверки добросъвестните земеделски производители получиха по-високи ставки на подпомагане на ха. 

Най-големите разминавания бяха установени в областите Хасково, Пловдив, Плевен и Благоевград. 

В Хасковско най-много несъответствия имаше при краставиците, където при заявени 2 744 декара не бе открит нито един зеленчук. Следва лукът, където фалшивите декари бяха 1 520. Нарушение бе открито и при пъпешите – с 1 037 празни декари. А също и при доматите – с 542 дка тревясало поле.

В област Пловдив най-честите нарушения бяха при доматите, картофите и пипера. Проверките показаха липсващи домати върху 2 368 дка, картофи – върху 470 дка, и пипер – с 530 дка. В Плевенско най-много са нереално заявените насаждения с домати – 1 240 дка празни градини. А в Благоевградско бяха наблегнали на картофите, където липсващите зеленчуци бяха с 850 дка.

В публикувания запис от провела се среща с представителите на браншовите организации в сектор „Земеделие“, министър Десислава Танева посочва именно тези резултати от проверките, довели до намаление на субсидии на земеделски стопани, които заявяват, че гледат определени култури, а при проверка на място не се откриват културите. 

Публикуваният запис е изваден от контекста на разговора. Министър Танева многократно е заявявала, че ако тези проверки не бяха направени от институциите, при евентуален одит от Европейската комисия ще поставят въпроса за подпомагането. Резултатите от проверките са доказателство за ефективността на контролната система на МЗХГ и ДФЗ и взетите последващи мерки. 

Всички резултати от извършвани проверките регулярно се изпращат към структурите на Европейската комисия. МЗХГ и ДФЗ ще продължат да извършват проверки с висок интензитет и през настоящата година. 

Вече стартираха пълни проверки на картофопроизводителите, участвали в държавната помощ за теления червей. 

За да не уронваме престижа на добросъвестните български производители, не сме считали, че е необходимо да се „хвалим“ с резултатите от проверките. Те целят да защитят правилното разходване на европейски и национални средства."

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как ДФЗ ще се справи с измамите при обвързаната подкрепа?

Кои са новите тикви в схемата за обвръзана подкрепа?

Доматите полско производство с най-много фалшиво декларирани площи по обвързана подкрепа