Не знам дали доматите са новите тикви, но доматите полско производство са една от културите, които са с най-висок процент на неустановеност при проверките на място. Резултатът от проверките сочи над 11 хил. дка площи, заявени по схемите за обвързано подпомагане, върху които не намерихме нито един зеленчук. Това каза изп. директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев, по време на международна конференция за развитието на селските райони и приложението на инструмента ЛИДЕР/ВОМР.

Пълен индикативен график на оставащите плащания към фермерите - вижте го

Тези производители няма да получат подпомагане. С това ние искаме още веднъж да покажем, че приемаме като наша кауза обвързаната подкрепа и няма да допуснем компромис с разходването на средствата, тъй като при обвързаната подкрепа имаме общ пакет, който се дели на допустимите хектари. Тоест колкото повече са те, толкова по-ниска става ставката на съвестните и реалните производители. Мога да ви уверя, че следващата година ще заложим на абсолютно същият процент на проверки - 50%”, каза Грудев и прогнозира, че през следващата година, според него, неизрядните площи ще намалеят на половина.


Полското производство на домати е една от културите с най-висок процент на неустановеност при проверките на място. Също така краставици, отново полско производство, лук и картофи. Като области това са най-вече Хасково, Пловдив, Пазарджик и Плевен”, добави шефът на ДФЗ.

Васил Грудев предупреди, че при натрупани санкции по обвързана подкрепа, оставащите суми могат да се удържат от друга схема.

“Ако разминаванията са повече от 50% на ниво индивидуален фермер, санкциите могат да бъдат прехвърлени и към подпомагането по СЕПП, което получава съответния бенефициент, като с това плащането по СЕПП бъде намалено”, заключи Грудев.