Нерегламентирано изпускане на отпадъчни води от лагуна и площадка на свинекомплекса в село Априлци в река Елшишка е замърсило реките Тополница и Елшишка.
 
 
Това установи проверка на експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция – Пловдив, и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик.
 
До инспекцията се е стигнало след сигнал за мъртва риба, подаден от рибар на 7 февруари.
 
При огледа на р. Тополница и на р. Елшишка не е установено наличие на мъртва риба, а промяна в цвета и специфично запенване.
На отговорните лица са дадени предписания незабавно да бъде преустановено изтичането на отпадъчни води.
 
 
За това нарушение РИОСВ-Пазарджик ще предприеме административно-наказателни мерки. Взети са водни проби от пет мониторингови точки по течението на двете реки. 
 
Свинекомплексът в Априлци, собственост на акционерното дружество “Свиком“, не за първи замърсява водите на двете реки. Преди година изпусна отпадъчни води и замърси с фекалии реките Тополница и Елшишка в района на село Драгор.