Производството на яйца в цял свят демонстрира според последните оценки за годината увеличение от 18%, сравнено с показателите за последните 10 години. Така световното производство на яйца достигна 74 млн. тона. Лидери си остават Китай, САЩ и Индия, пише изданието Meatinfo.

Птичият грип у нас погуби над 1 милион бройлери, кокошки и патици

Същевременно през 2018 г. птичето месо остава най-консумираното в цял свят. Ръстът в сектора обаче се забавя.

Световното производство на птиче месо възлиза на почти 123 млн. тона през 2018 г. Секторът остава най-мащабният сред секторите, произвеждащи други видове месо. Лидери са САЩ, Китай и Бразилия.

Тази година секторът ще покаже умерено увеличаване на производството, което ще бъде на ниво 1,6%. Промените в хранителното меню на развиващите се страни и укрепването на икономиката стимулират ръста на птицевъдния сектор цял свят. Това обаче се случва с по-бавни темпове, тъй като ръстът на населението в световен план също се забавя, отбелязват експерти.